Welcome to BK Server
Vice City Online Việt Nam
Palm Icon
Vice City: Multiplayer Việt Nam sv.gtavn.org
Hướng dẫn tải game và tham gia server
GTA Vice City Art
BK Server là gì?

♦ Chào mừng bạn đến với thế giới ảo BK Server - Vice City Online Việt Nam

♦ BK Server là 1 dự án VC:MP ( Vice City: Multiplayer ) cho phép mọi người chơi cùng trong trò chơi Grand Theft Auto: Vice City

♦ BK Server 0.4 được thành lập vào ngày 30/6/2021 và Hiện tại dư án đang được điều hành và hỗ trợ bởi BK Team và HorizonZ Team

♦ Mọi bản quyền trò chơi đều thuộc về Rockstargames

Tải game ngay!