Danh Sách Clan Spade

# Tên nhân vật Level Clan Chức vụ
1 Florentino 1 Thành Viên
2 LuonVuiTuoi 6 Phó Clan
3 quanque 1 Thành Viên
4 HuynhBao 7 Chủ Clan
5 Cuken28012012 1 Thành Viên
6 Mr.T 1 Thành Viên
7 NCP 1 Thành Viên
8 XXXXX 1 Thành Viên
9 Stick 1 Thành Viên
10 maplu 1 Thành Viên
11 Mr 1 Thành Viên
12 Nong_Thanh 1 Thành Viên
13 PerFecT 6 Phó Clan
14 ThanhHung 1 Thành Viên
15 SonNgu 1 Thành Viên
16 Gullash 1 Thành Viên
17 NewBi 1 Thành Viên
18 Geats 1 Thành Viên
19 UnknownPlayer001 1 Thành Viên
20 Tobi 1 Thành Viên
Báo Lỗi Webstie