Danh Sách Clan Hunter

# Tên nhân vật Level Clan Chức vụ
1 Mr.House 7 Chủ Clan
2 damhongphuc2k4 1 Thành Viên
3 Nhat1111 1 Thành Viên
4 BlueX 6 Phó Clan
5 Ka_Nguyen 1 Thành Viên
6 Kotex 1 Thành Viên
7 Tonyz 1 Thành Viên
8 QuangHoang 1 Thành Viên
9 JustinBilong 1 Thành Viên
10 Hien_Gta 1 Thành Viên
Báo Lỗi Webstie